பால்க் விரிகுடாவில் டுகோங் பாதுகாப்பு பூங்காவை அமைக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது

இந்தியாவின் முதல் துகோங் பாதுகாப்பு பூங்காவை பால்க் விரிகுடாவில் நிறுவுவதற்கான அரசாணையை (GO) மாநில அரசு புதன்கிழமை வெளியிட்டது.

அந்த உத்தரவின்படி, தஞ்சாவூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் கடலோரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய பால்க் விரிகுடாவில் 448 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாதுகாப்பு பூங்கா அமைக்கப்படும்.

டுகோங்ஸ் உலகின் மிகப்பெரிய தாவரவகை கடல் பாலூட்டிகளாகும், அவை முதன்மையாக கடல் புல் படுக்கைகளில் வளர்கின்றன. துகோங்குகளைப் பாதுகாப்பது கடற்பகுதிகளைப் பாதுகாக்கவும் மேம்படுத்தவும் மேலும் வளிமண்டல கார்பனைப் பிரிக்கவும் உதவும். கடல் புல் படுக்கைகள் வணிக ரீதியாக மதிப்புமிக்க பல மீன்கள் மற்றும் கடல் விலங்கினங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் உணவளிக்கும் இடமாகவும் உள்ளது, எனவே ஆயிரக்கணக்கான மீனவ குடும்பங்கள் டுகோங் வாழ்விடங்களை நேரடியாக தங்கள் வருமானத்திற்காக நம்பியுள்ளன.

வாழ்விட இழப்பு காரணமாக டுகோங்கின் மக்கள்தொகை குறைந்து வருகிறது மற்றும் நாட்டில் சுமார் 240 நபர்கள் மட்டுமே இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மற்றும் பெரும்பான்மையானவர்கள் பால்க் விரிகுடாவில் காணப்படுகின்றனர். அழிந்து வரும் துாங்கிகளை பாதுகாக்க, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 3ம் தேதி மாநில சட்டசபையில் பாதுகாப்பு பூங்கா அமைக்கப்படும் என மாநில அரசு அறிவித்தது.