உண்மையிலயே கத்திரிக்காயில் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் உள்ளதா ? இதனால் ஏற்படும் ஆரோக்கியத்தின் நன்மைகள்!

கத்திரிக்காய் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் கத்தரிக்காய் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் பூர்வீகமாக உள்ளது மற்றும் இப்போது உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது. சிலர் இதை கத்தரிக்காய் என்று அழைக்க விரும்பினாலும், இந்தியர்களான நாம் இதை ‘பைகன்’ என்று அழைக்க விரும்புகிறோம். இது காய்கறியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும், கத்தரிக்காய் உண்மையில் பழங்கள் என்பதை அறிந்தால் ஒருவர் ஆச்சரியப்படுவார்.

கத்தரிக்காய்கள் உலகம் முழுவதும் வெவ்வேறு வடிவங்கள் மற்றும் அளவுகளில் காணப்படுகின்றது மற்றும் பல்வேறு வழிகளில் கிடைக்கின்றது. பலன்களின் பட்டியலுடன், கத்திரிக்காய் உட்கொள்வது பாதுகாப்பானது. இன்றிரவு பைகன் கா பர்தாவைச் செய்ய உங்களைத் தூண்டும் கத்திரிக்காய் பற்றிய சில ஆச்சரியமான உண்மைகள்.

மூளை உணவு கத்தரிக்காய்களில் பைட்டோநியூட்ரியண்ட்ஸ் நிறைந்துள்ளது, இது மூளையின் செயல்பாட்டிற்கு உதவும் என்று அறியப்படுகிறது.

உங்கள் உணவில் கத்தரிக்காயை சேர்த்துக்கொள்வது நினைவாற்றலையும், சிறந்த மன ஆரோக்கியத்தையும் அதிகரிக்கும். பைட்டோநியூட்ரியன்கள் அறிவாற்றல் திறன்களை அதிகரிக்கின்றன, இதனால் மூளையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. கத்தரிக்காய்களை உட்கொள்வது எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

கத்தரிக்காயின் பளபளப்பான ஊதா தோற்றம் பார்ப்பதற்கு அழகாக இல்லை, அழகான நிறத்திற்கு காரணமான பினாலிக் கலவைகள், வண்ணங்களைச் சேர்ப்பதை விட பலவற்றைச் செய்கின்றது. தாவர கலவை எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது என்று அறியப்படுகிறது மற்றும் கத்தரிக்காய் சாப்பிடுவது ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் போன்ற நோய்களுக்கு உதவும்.

கத்தரிக்காய்களில் இரும்பு மற்றும் கால்சியம் நிறைந்துள்ளது, எனவே கத்திரிக்காய் சாப்பிடுவது உங்கள் எலும்புகளுக்கு நல்லது.