கனரா வங்கி கடன் வட்டியை 50 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்தியுள்ளது

கனரா வங்கி தனது ரெப்போ விகிதத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கடன் விகிதத்தை 50 அடிப்படை புள்ளிகள் அல்லது 0.50 சதவீதம் முதல் 8.30 சதவீதம் வரை ஆகஸ்ட் 7 முதல் உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) பாலிசி ரெப்போ விகிதத்தை உயர்த்திய ஒரு நாளுக்குப் பிறகு கனரா வங்கியின் முடிவு வந்துள்ளது. பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த.

கனரா வங்கி இணையதளத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி, வீட்டுக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் பொது வாடிக்கையாளர்களுக்கு 8.10 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும். பெண் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, இது 8.05 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும். கனரா வங்கி பெண்களுக்கு கடன் வாங்குபவர்களுக்கு 0.05 சதவீத சலுகை வழங்குகிறது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) பாலிசி ரெப்போ விகிதத்தை 0.50 சதவீதம் அல்லது 50 அடிப்படை புள்ளிகள் உயர்த்திய ஒரு நாளுக்குப் பிறகு, கனரா வங்கியின் வட்டி விகித உயர்வு குறித்த முடிவு வந்துள்ளது. ஆகஸ்ட் 3-5 தேதிகளில் கூடிய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கைக் குழு, உடனடியாக அமலுக்கு வரும் வகையில், பாலிசி ரெப்போ விகிதத்தை 50 அடிப்படை புள்ளிகள் அதிகரித்து 5.4 சதவீதமாக உயர்த்த ஒருமனதாக முடிவு செய்தது.

இதன் விளைவாக, நிலையான வைப்பு வசதி (SDF) விகிதம் 5.15 சதவீதமாக மாற்றியமைக்கப்படுகிறது; மற்றும் விளிம்பு நிலை வசதி (MSF) விகிதம் மற்றும் வங்கி விகிதம் 5.65 சதவீதம். வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் அதே வேளையில், பணவீக்கம் முன்னோக்கி செல்லும் இலக்கிற்குள் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக தங்குமிடத்தை திரும்பப் பெறுவதில் கவனம் செலுத்தவும் MPC முடிவு செய்தது.