விளையாட்டு வீரர்களின் ஓய்வூதியத்தை இரட்டிப்பாக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிடுகிறது

0

வறுமையில் வாடும் முன்மாதிரியான விளையாட்டு வீரர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், அவர்களின் ஓய்வூதியத்தை இரட்டிப்பாக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

இது நடைமுறைக்கு வந்ததும், ஓய்வூதியத் தொகையானது, மாதத்திற்கு ரூ.3,000-லிருந்து ரூ.6,000 ஆக உயரும்.

முன்னதாக, இந்த பரிந்துரையை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு (SDAT) அரசு அனுப்பியிருந்தது. SDAT அதிகாரிகளின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து மாநில அரசு திட்டத்தில் மாற்றத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

No posts to display