உங்கள் சிறுநீர் நுரை போன்று வருகிறதா ? இந்த பிரச்சினையாக இருக்கலாம் உஷார் !!

0
உங்கள் சிறுநீர் நுரை  போன்று வருகிறதா ? இந்த பிரச்சினையாக இருக்கலாம் உஷார் !!

சிறுநீர் நுரையாக வருவது, அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது போன்றவைகள் சிறுநீரக நோய்களின் முக்கிய அறிகுகள் ஆகும். இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் மருத்துவரை அணுகுவது நலம்பெயர்க்கும் ஆரோக்கியமான சிறுநீரகம் எரித்ரோஃபோய்டின் என்ற ஹார்மோன்களை சுரக்கிறது. இந்த ஹார்மோன் ரத்த அணுக்களை உற்பத்தி செய்ய உடலுக்கு சமிக்ஞைகளை அனுப்புகிறது.

சிறுநீரக செயலிழப்பு உண்டாகும்போது, இந்த ஹார்மோன் குறைவாக சுரப்பதால் உடல் சோர்வு ஏற்படுகிறது.

சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது நோய் இருந்தால் சிறுநீரில் நுரை அதிகமாக தோன்றும். சிறுநீரக செயலிழப்பு உண்டாகும்போது சிறுநீர் நிறம் மாறி, நுரையாகத் தோன்றும். சிறுநீரில் அளவுக்கு அதிகமான புரதம் இருந்தாலும் இப்படி நுரை அதிகமான சிறுநீர் வெளியேறும்.

இரவு நேரத்தில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கும் பழக்கம் உள்ளவரா நீங்கள்? ஆம் என்றால் உங்களுக்கு சிறுநீரக நோய்க்கான அறிகுறியாக இது இருக்கலாம், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது நலம் பெயர்க்கும்.

சிறுநீரகம் சுவாசம் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் இரண்டு விதத்தில் சம்பந்தப்படுகிறது. உடலில் அதிக அளவு திரவம் வெளியேற்றப்படாமல் இருப்பதால் அவை நுரையீரலில் சென்று சேர்கிறது.

மற்றொன்று, ரத்தசோகை ஏற்படுவதால் உடல் பிராண வாயுவிற்காக தவித்து மூச்சு விடுவதில் சிரமம் உண்டாகிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

No posts to display