சென்னை வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் வெள்ளைப்புலி உயிரிழந்தது

white tiger

சென்னை அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் (வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா) புதன்கிழமை இரவு 13 வயது வெள்ளைப் புலி உயிரிழந்தது.

அகன்ஷா என்று பெயரிடப்பட்ட புலிக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு மேலாக அட்டாக்ஸியா (தசைக் கட்டுப்பாடு இல்லாமை) காரணமாக அதன் இயக்கம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக உயிரியல் பூங்கா அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக அந்த விலங்கு எந்த உணவையும் உட்கொள்ளவில்லை என்றும், முழுமையான பக்கவாத அறிகுறிகளைக் காட்டுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

“விலங்கைக் காப்பாற்ற அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்பட்ட போதிலும் அது இறந்துவிட்டது. தனுவாஸ் (தமிழ்நாடு கால்நடை மற்றும் விலங்கு அறிவியல் பல்கலைக்கழகம்) நிபுணர்களின் ஈடுபாட்டுடன் உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும்” என்று அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.

கடந்த ஆண்டில் 70 விலங்குகள் உயிரியல் பூங்காவில் இறந்துள்ளன. ஜனவரியில் ஒன்பது விலங்குகள் இறந்தன. அவற்றில் புலி, சிறுத்தைப்புலிகள், சோம்பல் கரடி போன்றவை அடங்கும்.