சற்றுமுன் 17 மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு அலர்ட் கொடுத்த தமிழக அரசு?தமிழகத்தில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் குரலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மேலும் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சிவப்பு, பச்சை, ஆரஞ்ச், மஞ்சல், ஊரு இரு மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது, அதில் எந்த மாவட்டத்திற்கு அதிகமாக கொரோனா பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழகத்தில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மேலும் தமிழக அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சிவப்பு, பச்சை, ஆரஞ்ச், மஞ்சல், ஊரு இரு மாவட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது, அதில் எந்த மாவட்டத்திற்கு அதிகமாக கொரோனாபாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கீழே உள்ள அட்டவணையைப் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.