நேர்கொண்ட பார்வை படத்தின் அகலாதே பாடல் இதோ
https://youtu.be/f9n9hyOOZBc